ČESKY / ANGLICKY

Časová linie a diskografie

Jméno a příjmení:
Břetislav Novotný

Data narození:
10. ledna 1924, Vsetín

Národnost:
Česká

Studia
Reálné gymnásium, Vsetín, 1935 – 1943
Konservatoř hudby, Praha, 1945 – 1950, třída prof. B. Voldana

Filosofická fakulta UK (hudební věda a estetika), 1945 – 1948, (studium nedokončil, protože v r. 1948 mu nebylo povoleno studovat na dvou učilištích současně).

Profesionální umělecká činnost:
Od r. 1950 sólista Hudební a artistické ústředny (HAÚ)
Od r. 1951 – 1955 primárius Pražského Kvarteta (prof. Lad. Černého)
Od r. 1954 – 1961 koncertní mistr Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK
Od r. 1955 – 2001 primárius Kvarteta města Prahy (název kvarteta do r. 1958 Kvarteto FOK)
Od r. 1970 – 1981 externí profesor na Akademii múzických umění (AMU) Praha
Od r. 1972 – 1990 umělecký poradce Pražského komorního orchestru bez dirigenta (PKO)
Od r. 1991 – 1993 umělecký poradce Sukova komorního orchestru (SKO)
Od r. 1988 – 2007 dirigent Jihočeské komorní filharmonie (JKF) České Budějovice

Ocenění (jako sólisty):
1940 Festival „Český hudební máj“, Vsetín, 1. cena
1947 diplom mezinárodní houslové soutěže, Ženeva (Švýcarsko)
1972 Cena Supraphonu za nejlepší nahrávku v edici 1972 (za soubornou nahrávku Sonát a Partit J. S. Bacha pro housle sólo)

Ocenění (jako člena Kvarteta města Prahy):
1958 3. cena Mezinárodní soutěže smyčcových kvartet Liége (Belgie)
1966 Grand Prix Charles Cros, Paříž (Martinů)
1975 Wiener Floetenuhr, Vídeň (Mozart)
1976 Nippon Columbia Golden Disc Prize, Tokyo (Mozart)
1976 Akademie gramofonových umění a věd, Burbank (USA), nominace na Grammy Award (Dvořák)
1977 Akademie gramofonových umění a věd, Burbank (USA), znovu nominace na Grammy Award (Dvořák)
1977 Diapason d´Or, Paříž (Dvořák)
1978 Grand Prix Charles Cros, Paříž (Dvořák)
1978 High Fidelity Grand Prize, cena mezinárodní gramofonové kritiky (Salzburg) za soubornou nahrávku smyčcových kvartetů A. Dvořáka

1978 Státní cena, Praha, za soubornou nahrávku smyčcových kvartetů A. Dvořáka
1982 Wiener Floetenuhr, Vídeň (Mozart)

Významné koncerty:
1949 L. v. Beethoven: Koncert D dur, A. Dvořák: Romance a Mazurek, Fr. Ondříček: Česká rapsodie, Smetanova síň, Praha, za doprovodu Symfonického orchestru hl. m. Prahy, dirigent Dr. V. Smetáček

1950 A. Glazunov: Koncert a moll, absolventský koncert konservatoře, Rudolfinum, Praha,za doprovodu Orchestru konservatoře, dirigent A. Klíma

1953 W.A.Mozart: Koncert A dur, M. Bruch: Koncert g moll, J. Brahms: Koncert D dur, Rudolfinum, Praha, za doprovodu Symfonického orchestru hl. m. Prahy, dirigent Dr. V. Smetáček

1965 1. koncertní cesta Kvarteta města Prahy kolem světa
1967 2. koncertní cesta Kvarteta města Prahy kolem světa

Souborná provedení Smyčcových kvartetů L. V. Beethovena:
1966 Christchurch, Nový Zéland
1967 Mexico City, Mexiko
1970 Bogotá, Kolumbie
1970 Rio de Janeiro, Brazílie
1970 Praha, Rudolfinum (polovina cyklu)

1969/1970 cyklus sedmi komorních koncertů s názvem „Česká hudba a vídeňští klasikové“ pro Wiener Konzerthaus Gesellschaft v koncertní sezóně 1969/70, Vídeň

1969 souborné provedení Sonát a Partit J. S. Bacha pro housle sólo, Rudolfinum, Praha
1971 souborná nahrávka Sonát a Partit J. S. Bacha pro housle sólo, pro Supraphon

1974 koncert k padesátinám B. Novotného, Rudolfinum, Praha: J. S. Bach: Koncert d moll pro 2 housle (B. Novotný – K. Přibyl), W. A. Mozart: Koncertantní symfonie Es dur pro housle a violu (B. Novotný – L. Malý), J. Brahms: Koncert pro housle a violoncello a moll (B. Novotný – J. Širc), Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent Dr. V. Smetáček

1977 Dokončena souborná nahrávka smyčcových kvartetů A. Dvořáka pro Deutsche Grammophon (v koprodukci se Supraphonem)
1995 koncertní cesta (jako sólisty) po Japonsku

1996 P. de Sarasate: Cikánské melodie, Novoroční koncert Nagoya (Japonsko), Shinsei Nihon Symphony Orchestra, dirigent K. Harada (živě přenášeno japonskou televizí)

1996 Dva recitály na Mezinárodním festivalu Morelia (Mexiko)

Země navštívené s Kvartetem města Prahy i jako sólista:
Celkem 44 zemí světa:
15krát USA, 13krát Kanada, 10krát Japonsko, 3krát Latinská Amerika, 2krát Nový Zéland a Austrálie, opakovaně všechny země Evropy s výjimkou Albánie, Norska a Švédska.

Diskografie (jako sólista) (vše pro SUPRAPHON):
Bach J. S.: Sonáty a Partity pro housle sóĺo (1969)
Martinů B.: Divertimento pro housle, vio, klavír a komorní orchestr (luviola L. Malý, klavír E. Leichner, Komorní orchestr pražské konzervatoře, dir. L. Hlaváček) (1973)
Nejedlý V.: Malá suita pro housle a klavír (klavír Z. Zichová) (1976)
Paganini N.: Rej čarodějnic pro housle a klavír (klavír L. Tržická) (1955)
Tausinger J.: "On revient toujours", Suita pro housle a klavír (klavír Z. Zichová) (1978)
Ulrich J.: Valse capriccio pro housle a orchestr (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Dr. V. Smetáček) (1961)

Diskorafie (jako dirigent):
A. Dvořák: Česká suita op. 39, Jihočeská komorní filharmonie (JKF České Budějovice), MUSICVARS (1994)

Diskografie Pražského komorního orchestru (PKO) (bez dirigenta), díla, která Břetislav Novotný nastudoval a připravil pro nahrávání:
vše pro SUPRAPHON:
Bach J. S.: Orchestrální suita D dur BWV1068 (1987)
Boccherini L.: Kvintet Es dur (1987)
Dvořák A.: Česká suita op. 39 (1988)

Haydnovy Londýnské symfonie:
Haydn J.: Symfonie č.100, G dur a č.97, C dur (1978)
Haydn J.: Symfonie č.101, D dur a č.104, D dur (1979)
Haydn J.: Symfonie č.102, B dur a č.95, c moll (1980)
Haydn J.: Symfonie č.102, B dur a č.95, c moll (1980)
Haydn J.: Symfonie č. 96, D dur a č.93, D dur (1982)
Janáček L.: Adagio (1988)
Mendelssohn-Bartholdy F.: Symfonie č. 4 A dur (Italská) (1987)
Mysliveček J.: Sinfonias in D, in F, in B, in Es, in G, in C (1982)
Mascagni. P.: Sedlák kavalír (Cavaleria rusticana) (Ouvertura) (1987)
Mozart W. A.: Idomeneo (Ouvertura) (1991)
Respighi O.: Ptáci (1987)
Rossini G.: Hedvábný žebřík (Ouvertura) (1987)
Tůma F. I. A.: Sinfonia A dur (1974)
Tůma F. I. A.: Sinfonia B dur (1974)

Diskografie (jako primárius Kvarteta města Prahy):
Cca 70 děl (viz diskografii Kvarteta města Prahy)

Nahrávací společnosti:
Supraphon, Panton, Musicvars (CZ), Ariola (Německo), Nippon Columbia (Japonsko), Harmonia Mundi (Francie), Deutsche Grammophon – Polydor International (Německo), King Records (Japonsko).

Pedagogická činnost (tuzemsko):
12 let (1970 až 1981) vyučoval jako externí profesor na Akademii múzických umění (AMU) v Praze.
Mistrovské kurzy (Letní akademie pro japonské studenty) AMU Praha (1998 – 2006).
Doposud vyučuje v Praze soukromě.

Mistrovské kurzy (zahraničí):
Německo, Anglie , Dánsko, Finsko, Kanada (Banff), Japonsko (Musashino Academy, Geidai), USA (Stanford a Yale University), Nový Zéland (University of Canterbury), Mexiko (Festival Morelia), Rakousko (Letní akademie Praha – Vídeň – Budapešť), Holandsko (Akademie smyčcových kvartet - Amsterdam), Španělsko (Granada, Sevilla, Alicante).

Uveřejněné eseje:
„Úvaha o houslích“, doplňující kapitola v knize Vl. Pilaře a Fr. Šrámka „Umění houslařů“, Panton, Praha 1986
„Úvaha o houslích“, Živá hudba IX, SNP , Praha 1986
„Náboženství smyčců?“, Hudební rozhledy XLIII, Praha 1990

Kniha o intonaci (připravovaná k vydání v r. 2014):
„Jak hrát na housle čistě““, analýza intonace hry na smyčcových nástrojích (viz samostatná stránká).

Skladba z mládí:z
“Setkání”, English waltz pro elektrofonické varhany a komorní soubor, nahráno na LP v r. 1960 pro Supraphon, Praha. Nahrávka použita v krátkém německém filmu “Pozor, vysoké napětí” v r. 1961 (NDR).