ČESKY / ANGLICKY

Nahrávání Bacha


  • Práce na notovém zápisu vlastní interpretace Bachových Sonát a partit

  • S režisérem nahrávání Dr. Eduardem Herzogem, stojíci Ing. Stanislav Sýkora