ČESKY / ANGLICKY

Životopis

Břetislav Novotný se narodil 10. ledna 1924 na Vsetíně. Na housle začal hrát v devíti letech. Po maturitě na gymnáziu v roce 1943 chtěl začít studovat na pražské konzervatoři, ale nedostal od okupačních úřadů svolení ke studiu a byl „totálně nasazen“ do vsetínské Zbrojovky, kde pracoval až do konce války jako dělník. Teprve po osvobození v roce 1945 nastoupil na pražskou konzervatoř do třídy prof. Bedřicha Voldana, a již v roce 1947 získal diplom na mezinárodní houslové soutěži v Ženevě. Ještě před absolutoriem konzervatoře, v roce 1949, debutoval v Praze jako sóĺista pozoruhodným koncertem ve Smetanově síni, na němž přednesl Beethovenův houslový koncert, Dvořákovu Romanci a Mazurek a Ondříčkovu Českou rapsodii, vše za doprovodu Symfonického orchestru hl. m. Prahy (FOK) za řízení Dr. Václava Smetáčka. V letech 1951 až 1955 byl primáriem Pražského kvarteta Ladislava Černého a v letech 1954 až 1961 působil jako koncertní mistr Symfonického orchestru hl. m. Prahy (FOK).

V roce 1955 založil Kvarteto města Prahy, které se postupně stalo jedním z nejúspěšnějších světových komorních souborů. S tímto kvartetem (známým ve světě pod jménem Prague String Quartet) procestoval opakovaně celou Evropu, Severní a Jižní Ameriku, Asii a Austrálii. V roce 1965 a 1967 uskutečnili dokonce dvě koncertní cesty, které vedly doslova kolem světa. Plánovaný koncert na pátém kontinentě - na polární stanici v Antarktidě – jim znemožnilo špatné počasí.

Za své četné nahrávky pro Supraphon a pro řadu dalších světových gramofonových společností získalo Kvarteto města Prahy mnoho ocenění, z nichž nejvýznamnější jsou dvě nominace na Grammy v roce 1976 a 1977 a cena mezinárodní gramofonové kritiky High Fidelity Grand Prize udělená v roce 1978 za kompletní nahrávku Dvořákových smyčcových kvartetů pro Deutsche Grammophon Polydor International, Grand Prix de l´Académie Charles Cros (1966 a 1978), Wiener Flötenuhr (1975 a 1982), The Golden Disc, cena udělená společností Nippon Columbia (1976) a Diapason d´Or (1977).

Břetislav Novotný se kromě funkce primária Kvarteta města Prahy stále věnoval i sólové hře. Nejvýznamnější součástí jeho bohatého repertoáru se staly Sonáty a Partity pro sólové housle J. S. Bacha, které ve vlastní realizaci poprvé souborně provedl na dvou koncertech v pražském Rudolfinu v lednu 1969 a v tomtéž roce je souborně natočil pro Supraphon.

Téměř po dvě desetiletí, v letech 1972 až 1990, byl uměleckým poradcem Pražského komorního orchestru (PKO) a v letech 1991 až 1993 Sukova komorního orchestru (SKO). Od roku 1988 až 2007 působil jako dirigent Jihočeské komorní filharmonie (JKF České Budějovice).

Břetislav Novotný se intenzivně věnoval pedagogické činnosti. V letech 1970 až 1981 byl externím profesorem na Akademii múzických umění v Praze (AMU). Vyučoval na mistrovských kurzech v mnoha zemích a přenášel na univerzitách México D. F., UNAM (Mexiko), Yale a Standford (USA), Banff (Kanada), Gei-Dai a Musashino (Japonsko) a Canterbury (Nový Zéland). Byl členem poroty mnoha houslových a kvartetních soutěží, jako např. Montreal, Banff a Pražské jaro. Stále vyučuje soukromě.

V roce 2008 byl Břetislav Novotný jmenován čestným občanem města Vsetína.